Novinky

Riaditeľské voľno - T9

04.04.2022 11:45
Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou v Dvorníkoch č. 149, 920 56, Mgr. Ivana Hrušková , ako správny orgán príslušný podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 150, ods. 5 zákona č.  245/2008...

—————

Zápis do 1.ročníka na školský rok 2022/2023

09.03.2022 21:10
Zápis prvákov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2022/2023, ktorý sa bude konať  7.apríla 2021 od 12.30  v budove základnej školy Na zápis si prosím prineste so sebou dieťa, jeho rodný list a dobrú náladu :) Sada pomôcok a pracovný zošit z ANJ sa bude uhrádzať pri...

—————

2% dane

19.02.2022 17:30
Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu....

—————

! Testovanie !

30.08.2021 20:29
Kloktacie testy: testovanie PCR kloktacími testami sa uskutoční 2.9. o 10.00 v telocvični ZŠ (len prihlásení žiaci). Antigénové samotesty: testy si musí prevziať na podpis zákonný zástupca. Termín prevzatia si dohodne s triednym učiteľom. Návod na použitei testov si môžete stiahnuť tu: Návod...

—————

!! Začiatok školského roka 2021/2022 !!

30.08.2021 20:09
Organizačné pokyny k začiatku školského roka 2021/2022            Začiatok školského roka sa uskutoční v budove školy 2.9. o 9.00. Žiaci každého ročníka si prinesú  Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka  a budú so svojimi triednymi učiteľmi vo svojich...

—————

Vzdelávanie od 3.5. + rozvrhy pre druhý stupeň

30.04.2021 09:34
Od 3.5. sa bude na druhom stupni vzdelávať podľa nižšie uvedeného rozvrhu. Rodič ani žiak na 1. ani druhom stupni ZŠ nemusia byť otestovaní. Stačí doložiť iba vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bližšie vysvetlivky v priloženej tabuľke. (okres Hlohovec sa momentálne nachádza v červenej...

—————

Vzdelávanie od 26.4. do 30.4. + rozvrhy

23.04.2021 07:48
Plán adaptačného obdobia od 26.04.2021 do 30.04.2021 (celý plán TU) 1.stupeň – 1.,2.,3.,4., ročník. Vyučovanie 1.stupňa bude prebiehať priamo v ZŠ (prezenčne) podľa rozvrhu. ŠKD je v prevádzke, poskytujú sa obedy. (podmienka : otestovaný jeden rodič – 7 dňový test) 2.stupeň...

—————

Vzdelávanie od 19.4. do 23.4.2021

15.04.2021 15:00
Plán adaptačného obdobia od 19.04.2021 do 23.04.2021 (celý plán TU) 1.stupeň – 1.,2.,3.,4., ročník. Vyučovanie 1.stupňa bude prebiehať priamo v ZŠ (prezenčne) podľa rozvrhu. ŠKD je v prevádzke, poskytujú sa obedy. (podmienka: otestovaný rodič – 7 dňový test) 2.stupeň – 5.,6. a 7....

—————

Kloktacie testy a nástup do škôl od 19.4.

13.04.2021 11:19
Vážení rodičia, na základe inštrukcií ministerstva školstva a Covid automatu, nastúpia do škôl od 19.4. len žiaci 8. a 9.ročníka. Testovanie prihlásených žiakov na kloktacie testy bude prebiehať zajtra 14.4. medzi 9.00 a 11.00 v telocvični školy. Presný rozpis pošle ešte dnes pani...

—————

Informácia k testovaniu kloktaním

29.03.2021 10:20
Vážení rodičia, viacerí z Vás sa pýtali, či sa musí testovať žiak II. stupňa ZŠ, ktorý prekonal ochorenie covid 19 (nakoľko detskí lekári nevydávajú potvrdenie o prekonaní ochorenia). Po zvážení a overení  upresňujem: Sú dve možnosti: Žiak sa môže dať otestovať kloktacím...

—————


Špeciálna ponuka

Domáce individuálne vzdelávanie - Neškola

23.02.2021 11:15
ZŠ Dvorníky sa od septembra 2021 stane kmeňovou...

—————

Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"

05.01.2021 19:23
V rámci projektu "Pomáhajúce profesie v...

—————

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v Základnej škole Dvorníky

21.03.2020 17:26
Bližšie info TU  

—————

Anglický jazyk

02.09.2019 00:00
     Rozšírené vyučovanie...

—————